top of page

Objevte své nejhlubší posláníObdobí, které právě prožíváme, je období transformační. Dochází k proměně na úrovni jednotlivců i celé společnosti. Japonci pojmenovali období, do kterého v této dekádě vstupujeme, jako Společnost 5.0 – Impact society, společnost zaměřená na smysl a udržitelnost. Tato společnost je o zodpovědnosti, ať už je to zodpovědnost vůči svému zdraví, vztahům, penězům či přírodě. Nepochybně se proměna týká i vzdělávání. V kontextu Impact society a snahy o udržitelnou společnost, jde o to, podpořit lidi v tom, aby mohli dát to nejlepší sobě i světu.


Jak to udělat?


Z mé zkušenosti je řešením pomoci lidem objevit jejich nejhlubší poslání. Pomoci jim uvědomit si, co je jejich nejhlubším posláním vůči jim samým i vůči světu. Teprve když půjdeme do této hloubky a podpoříme lidi v jejich sebepoznání, můžeme je začít efektivně vzdělávat v tom, co je v souladu s jejich posláním, vášněmi a talenty.

V náročných obdobích jako je toto, začínají na lidi tlačit hluboká témata, se kterými je jejich vlastní poslání právě spjato. Například ti, jejichž nejcitlivějším tématem je svoboda, se v dnešní době mohou cítit ještě více nesvobodně a touží se osvobodit. Ti, jejichž nejsilnějším tématem je sebedůvěra a vnitřní síla, zažívají taktéž výzvy, které jim mohou pomoci toto téma zvědomit a zvládnout.

Současná doba je příležitostí proměnit to nepříjemné a bolestné v naši jedinečnost.

Je to příležitost objevit v sobě poklad, který bude pokladem i pro naše okolí.


Tomáš Nutil, https://tomasnutil.czKommentare


bottom of page