top of page

Rotace kádrůS pojmem rotace kádrů jsem se poprvé setkal kdysi dávno, ještě jako kluk. Bylo to za minulého režimu a otec ten výraz tehdy přinesl z nějaké schůze, pardon, porady. Pokud se dobře pamatuji, tak se tehdy naštěstí aplikace této metody do praxe netýkala jeho osobně.

V období našeho raného kapitalismu jsme pak zjistili, že rotování pracovníků k nám může přijít i ze Západu. A zdaleka nemělo jen negativní konotace jako za komunismu. Dávalo to smysl nejen třeba v adaptačním procesu (i když tady někdy šlo opravdu jen o pouhé „vodění medvěda“ :o), ale také v procesním a projektovém řízení. Poznat práci svých kolegů, zkusit si vést expertně odlišný tým, zařadit se do projektové skupiny v sousední divizi, to vše je jistě velmi přínosné pro dosažení výsledků a posilování firemní kultury.

S liberalizací byznysu (ano, to se tu občas dělo) se standardní rotování dokonce posunovalo k trvalým změnám v řízení, kdy se ve firmě namísto slova pozice začal používat výraz role. Leckde dokonce nešlo jen o rétorická cvičení, ale o reálnou změnu.

Dnes se nám rotování z byznysové sféry nějak vytrácí. Expertnost převládá. Už zase hledáme „specialistu pro danou práci“ namísto lidsky vhodného kolegy.

O co méně je rotování ve firmách, o to více je ho v celé společnosti. V Česku to dnes vypadá, že nám společnost začala rotovat. Nemám na mysli to, že jsme všichni někdy pěkně vytočení z toho, co předvádí vládnoucí garnitura. Ani to, že se každý občas točíme v kruhu svých zvyků, místo abychom vykročili dál. Mám na mysli jakési přesouvání odborníků z jedné oblasti do oblasti zcela jiné. A v rámci toho přesouvání přichází často i přebírání chování, postupů, cílů jiných sociálních a profesních skupin, než je ta moje. Toto přesouvání navíc leckdy probíhá v kruhu, proto mě napadlo slovo rotace.


Ukažme si to na čtyřech důležitých a celkem četných společenských (profesních) skupinách:

· učitelé

· úředníci

· manažeři (ti jsou původně samozřejmě z byznysu, ale jak se za chvilku dočtete, zde to myslím trochu jinak)

· politici

Učitelé, kteří by měli být charismatickými a odvážnými průvodci našich dětí světem poznávání a rozvoje, se stávají úředníky. Většinou jen čekají na pokyny a bojí se udělat cokoli nad rámec nařízení. Jen proboha nepřebírat odpovědnost!

Úředníci, kteří by měli tiše administrovat byrokratické potřeby státu ve prospěch občanů a být tu pro nás, začínají občany státu manažovat. Tohle budete dělat, tohle ne. Dělejte to přesně tak a tak!

Manažeři, místo aby byli skutečnými leadery, motivovali, vyzývali k aktivitám a kreativitě, raději na schůzích dělají politiku a hlídají si své kariéry.

No a politici? Namísto tvorby vizí a prosazování svých ideí nás poslední dobou neustále poučují.

Mám ten pocit jenom já, že se svět nějak zamotal?

Tato „rotace kádrů“ funguje také u mnoha jiných profesních a sociálních skupin. Zkuste si to :o)

Možná by pro naši společnost bylo dobré vrátit se někam na začátek spirály, která nás pomalu do tohoto chaosu strhává. Každý by měl zase začít dělat to, co mu náleží.

Co myslíte?

Závěrem je nutno samozřejmě uvést dvě věci:

1. Pokud je někdo ze ctěných čtenářů učitelem, úředníkem, manažerem, nebo snad dokonce politikem, tak se jeho osobně tento text opravdu netýká.

2. Celý text je nadsázkou a satirou. Nechtělo se mi ale čekat na Silvestra, proto jsem si dovolil publikovat ho už teď, začátkem září (ostatně, když se rozhlédnete po Česku, ono je veselo už dnes, jako by Silvestr už byl :-)

Užívejte si tedy svých rolí. Občas si zarotujte. Vždy se ale nezapomeňte vrátit sami k sobě :o)

To vám přeje

Roman Fiala

Alternation

Comments


bottom of page