top of page

Sebeplánováním ke kreativitě


Během jednoho dne se naučíte pracovat sami se sebou plánovitě a řízeně a díky tomu používat vlastní kreativitu. Najděte v sobě potenciál být kreativní!


Lektoři Alternation během workhopu čerpají z myšlenek Reuvena Feuersteina. Reuven Feuerstein byl úžasný pedagog, který „rozučil“ židovské děti, které přežily koncentrační tábory. Vymyslel metodu tzv. instrumentálního obohacování, která je postavena na pár jednoduchých principech.


Roman Fiala (lektor Alternation, na fotografii níže) o tomto zajímavém pedogogovi říká: "Zajímavé je, že klasičtí pedagogové, rozuměj absolventi českých pedagogických fakult (i tamní vyučující) tuhle metodu naprosto nechtějí přijmout. Zato hodně moc se používá například ve zvláštních / speciálních školách. S kolegyní Inkou jsme se účastnili seminářů téhle metody u Doc. Pokorné, která Feuersteina osobně znala a některé techniky se snažíme implementovat v našich kurzech pro dospělé."


Během workshopu si mimo jiné zodpovíme i tyto otázky:


Co mám dělat?

Pojmenování cíle. Definování, proč na tomto cíli pracuji, kam směřuji a jakého výsledku chci dosáhnout.Co mám dáno?

Analýza stávající situace a předem definovaných kritérií. Zvědomění si, na čem mohu „stavět“, analýza a syntéza informací.


Jaká jsou pravidla?

Stanovení pravidel, která nemohu překročit. Jak jsou pravidla nastavena, jak jsou nastaveny vztahy mezi lidmi a situacemi, mezi lidmi vzájemně, mezi situacemi vzájemně a mezi všemi informacemi, které do systému vstupují. Pravidla versus překážka na cestě k cíli.


Jak budu postupovat?

Vytvoření strategie s důrazem na první krok a jasné definování kroků následujících. Dodržování strategie.


Postupoval jsem správně?

Kontrola, jak jsem se k cíli dostal. Chyba jako příležitost. Zdůvodnění správnosti řešení a prezentování ostatním.
Pokud vás toto téma zaujalo, nebo se chcete na cokoliv zeptat, napiště Romanovi roman.fiala@alternation.cz.Comments


bottom of page