top of page

Všechno špatné je k něčemu dobré

Aktualizováno: 20. 6. 2021

Lektorské zamyšlení nad trendy rozvoje soft skills.


Jedno z mnoha moudrých přísloví říká, že všechno špatné je k něčemu dobré. Aktuální drsná omezení rychle dovedla pravděpodobně i ty největší zastánce výhradně osobního kontaktu ve vzdělávání do online řešení. V žádném případě poslední větou nerýpu, mé oblíbené tričko nese nápis "Raději osobně!"... Jsem přesvědčen, že "digitál" ve vzdělávání s námi zůstane nadobro, tedy i na konci tohoto roku. Digitální totiž znamená mimo jiné flexibilní, finančně a časově úsporné, zábavné a mnohotvárné, zasahující až bezpočet příjemců.


Předpokládám, že online metody právě získávají své pevné místo v základní úrovni vzdělávání, zejména přenosu produktových a procesních znalostí, o testování nemluvě. Pro vyšší levely a softy se pak opět (a správně) budou navracet osobní metody, které jsou silnější zárukou sdílení, mezilidské interakce a vůbec umožňují přesah do reálného světa.


Očekávám, že za půl roku jako vzdělávatelé budeme uplatňovat efektivnější řešení pro to, abychom pomohli účastníkům kurzů odnášet si více znalostí a dovedností. Současná spíše živelná fáze totiž více tlačí na dovednosti na straně vzdělavatelů a méně pak se zabývá efektivním dopadem.


Digitál přece znamená i svobodu a ta je přímo spojená se sebedisciplínou a odpovědným přístupem. A v tom naopak jako příjemci nepočítaně vzruchů máme zatím tendenci jaksi klouzat po povrchu a umožňovat naší pozornosti přeskakovat.


Držím nám, ať už na straně příjemců nebo vzdělavatelů, pěsti! Jistě vytáhneme z nových možností to podstatné a pomůžeme mozku s tím efektivně pracovat.


Petr Studený

vedoucí týmu trenérů skupiny Der Touristik ČR

Comments


bottom of page