top of page

Zpoplatnit vzdělávání?

Zvýší poplatek za vzdělávání motivaci k němu?


V posledních týdnech jsem se několikrát setkal s názorem, že by u nás mělo být základní vzdělávání zpoplatněno. Se zdůvodněním, že je-li něco zadarmo, zákazník si toho neváží. Zákazníkem jsou samozřejmě rodiče. To oni jsou (měli by být) fakticky objednateli služeb školského systému. To rodiče si neváží práce učitelů.


Na první dobrou by člověk s takovým názorem skoro souhlasil. Ale...


Se zpoplatněním základního a středního školství bych byl velmi opatrný. Rizikem je totiž další rozevírání nůžek mezi vzdělanou, relativně bohatou částí populace a “zbytkem” populace. Potřebujeme vzdělaný celý národ, nejen elity. Sociálně potřební by na poplatky za vzdělání svých dětí neměli. Stát by tedy byl nucen buď děti segregovat už od první třídy, některým nabídnout elitní školu za úhradu, jiným „normální“, rozuměj podřadnou, školu zdarma. Nebo vymyslet další sociální podporu pro chudší rodiny.


Oboje je špatně. V prvním případě jde o neetické a do budoucna hloupé řešení. Ve druhém o další zbytečnou podporu v už tak složitém systému.


A rodiče zavedením poplatku za školu nevychováte. Natož potom tím, když jim školné formou sociální dávky pošlete.


Když už vzdělávací systém měnit, tak co třeba stanovit firmám povinné benefity pro zaměstnance ve formě dotace celoživotního vzdělávání? Nemyslím to, když zaměstnavatelé pošlou zaměstnance na školení bezpečnosti práce nebo třeba na trénink prezentačních dovedností. Myslím rozvoj pracovníků v kritickém myšlení, obraně proti manipulaci, komunikaci, schopnosti vést dialog. A hlavně v mentoringu vlastních dětí (studentů).


Vzdělaný dospělý (rodič, ale i strýc, teta, bratranec...) bude větší oporou nejen dětem ze své rodiny, ale i škole. Bude méně remcat, pedagogů si bude víc vážit. Zároveň na ně bude mít vyšší požadavky. Své děti bude více chápat.


Vlastním rozhledem podložené a patřičně zargumentované požadavky vzdělaných a rozumných rodičů přinesou systému víc než peníze, které bychom od nich vybrali za školné. Zároveň by tento krok dal jasný signál, že stát nechápe vzdělávání jako přípravu na profesi, ale jako krok k lepší budoucí společnosti.


Ing. Roman Fiala

Alternation, s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat:


Comments


bottom of page