top of page

Co umíme

komunikace 
a
 firemní kultura
obchod
 
management
konzultace
a 
poradenství
psychohygiena

fyzické zdraví
 • Práce se stresem

 • Prevence syndromu vyhoření

 • Prevence vyčerpání

 • Work life balanc

 • Hodnoty a priority

 • Vztahy

 • Životospráva

 • Únava

 • Spánek

 • Pohyb

 • Relaxace

 • Meditace

 • Podpora v náročných životních situacích

 • Umění odpočívat

 • Psychická odolnost

 • Emoce

Typologie
Typologie

Domluvit se vždy se všemi není snadné. Znalost typů lidí mi v tom může pomoci. Mohu pak být úspěšnější šéf, obchodník, expert, ale i manžel, kamarád. Abych poznával typy lidí, musím nejprve poznat sám sebe. Tím začíná každý náš kurz typologie.

Structogram
Structogram

Naprostá většina typologických teorií vychází z psychologie osobnosti, z Freuda a Junga. Jedna jediná čerpá z biologie. Přesněji z biostrukturální analýzy lidského mozku a z jeho faktické trojjedinosti. STRUCTOGRAM a jeho pokračovací kurz TRIOGRAM, licencované programy švýcarského Institutu biostrukturální analýzy, poskytují účastníkům jedinečný, v praxi snadno použitelný způsob rozpoznání lidských typů.

Mezilidské vztahy
Mezilidské
vztahy

Každý den jsme v interakci s ostatními lidmi. Ať už vědomě, často ale také nevědomě. Vytváříme si vztahy, které nám pomáhají získávat přátele, úspěch, prosadit se, neztratit se v dnešním světě. Vytváření vztahů a jejich udržování je dovednost, kterou vás na našich kurzech naučíme.

Engagement
Asertivita
Prezentační dovednosti
Trénink trenérů
Firemní kultura
Koučování
Inovace
Engagement 
zapojování
lidí

Firmy se zapojenými zaměstnanci jsou až o 40% produktivnější než ostatní společnosti. Přesto u nás stále není mnoho firem, které umí pracovat s engagementem svých lidí. Pokud mezi ně patříte a chcete to změnit, je pro vás určen právě tento náš program. Připravíme vám ho na míru a v návaznosti na vaše vize a hodnoty.

Sebeřízení

Sebeřízení není pouze timemanagement. Je to soubor principů a dovedností, které pomohou každému člověku na cestě k jeho úspěchu, ale hlavně trvalé spokojenosti. Naše programy sebeřízení posunou vaše klíčové pracovníky blíže k samostatnému plánování, realizaci a vyhodnocování svých úkolů. Motivace

a spokojenost z vlastní práce u absolventů kurzů se zvyšuje a nutnost tyto lidi denně řídit ("vést za ručičku") naopak snižuje.

Komunikace 
jak si lépe
rozumět

Nelze nekomunikovat. Komunikace je dovednost. Cílem komunikace je porozumění.

A porozumění je klíč k úspěchu. Chcete-li rozvíjet vaše pracovníky, začněte rozhodně

s kurzy komunikačních dovedností. Od úplných základů až po vyšší komunikační techniky se v našich programech věnujeme principům úspěšné komunikace. Na ně pak navazuje rozvoj dalších měkkých dovedností.

Zpětná vazba

O zpětné vazbě se ve firmách hodně mluví. V praxi ale firmy se zpětnou vazbou často vůbec nepracují. Firemní systémy nejsou zpětnovazební, jsou naopak často strnulé

a neproduktivní. Zastáváme zásadu, že správná organizace používá zpětnou vazbu jako firemní systém. Pomůžeme vám ho formou facilitovaných workshopů nastavit. Naučíme také vaše lidi zpětnou vazbu správně poskytovat, přijímat i vyžadovat. Bez toho systém zpětné vazby ve firmě nenastartujete.

Nedorozumění, nepochopení, nesouhlas, spor, atd… Denní obrázek z firem dnešní doby, kdy včera už bylo pozdě, konkurence tlačí a zákazník chce víc a víc. Z doby plné stresu a konfliktů. Konflikt je ovšem možno vnímat nejen jako negativum, jako brzdu

a překážku, ale naopak jako výzvu ke zlepšení. Jde to. Pojďte to s námi zkusit.

Konflikt jako příležitost
k růstu

Máte pocit, že plníte cíle druhých lidí a na vaše vám nezbývá čas ani energie? Chcete se umět lépe prosadit, ale když máte říci „ne“, cítíte se špatně? Díky asertivní komunikaci můžete tyto problémy odstranit. Na tréninku se naučíte rozeznat manipulaci a účinně se jí bránit. Verbální a neverbální asertivní komunikace pomáhá předcházet konfliktům. Asertivní dovednosti, které si na tréninku osvojíte, uplatníte jak v pracovním, tak v osobním životě.

Asertivita jako obrana proti manupulaci
Prezentační
dovednosti

Denně prezentujete projekty, změny, novinky? Nebo prezentujete sebe sama

v pracovních týmech? Máte za sebou již desítky a stovky prezentací? Nebo jste nováček?

Naučíme vás: Jak se správně „prodat“ a obsah svých myšlenek neznehodnotit chybnou formou, jak využít sílu paralingvistiky a neverbální komunikace, jak získávat zpětnou vazbu aneb co mi „říkají“ posluchači, v čem vám může pomoci správné používání médií a techniky, proč vizualizovat či jak pracovat se symboly a názornými prvky.

Dynamika trénované / vedené skupiny v sobě zahrnuje mnoho procesů a dění, některé z nich jsou jasně patrné, jiné více latentní.

Jak správně zvládnout trénovanou skupinu? Jak vést tým lidí na workshopu nebo na poradě tak, abyste potenciál týmu maximálně využili? Jak najít společný cíl pro všechny účastníky tréninku, pro všechny členy týmu? Jak naopak eliminovat rozdílnost cílů a jak zabránit konfliktům? Pokud už nastanou, jak je vyřešit?

Na všechny tyto otázky vám dají odpovědi tréninky trenérských dovedností a skupinové dynamiky.

V jednotlivých typech tréninků se živou formou dozvíte a sami si vyzkoušíte

 • práci s trénovanou skupinou,

 • práci s jednotlivými typy účastníků,

 • jaké styly řízení využívat v té které situaci,

 • jaké typy skupin existují a jak se v nich dynamika projevuje,

 • jak zvládnout konflikty,

a mnoho dalších znalostí a dovedností.

Trénink 
trenérů
Koučovací
výcvik

Koučování je dovednost, kterou manažer 21. století určitě potřebuje. Ať už vede malý tým nebo třeba celou divizi. Koučování je strukturovaný a kreativní proces,  který je založený na povzbuzování a inspirování pracovníka s cílem maximalizovat jeho profesní, ale i osobní potenciál. Poskytněte vašim manažerům možnost získat další dovednost, která prohloubí jejich schopnosti, rozšíří znalosti, zdokonalí dovednosti a umožní jim profesionálně pomáhat s prosazením trvalé změny.

Firemní
kultura

Firemní kulturou se to jen hemží ve firemních vizích, na netu, na odborných konferencích. Právě v této oblasti bývá někdy proklamace na hony vzdálena realitě. Víte, jak poznáte firemní kulturu dané společnosti, daného týmu? Když se tam půjdete podívat tehdy, kdy tam není šéf ☺. V našich workshopech firemní kultury pracujeme společně s celými týmy a nastavujeme principy a pravidla vzájemné spolupráce, které následně tvoří základ skutečné firemní kultury. Propojujeme lidskou komunikaci s firemními procesy, individuální očekávání s potřebami týmů. O tom se ale nedá psát, to musíte zažít!

Inovace znamená zdokonalení. Za inovaci se považují větší změny nebo zlepšení v chodu firmy. Inovace bývají nejčastěji produktové, ale i procesní, organizační, marketingové.

S inovací úzce souvisí pojem tvořivost neboli kreativita lidí. To je to, co nás zajímá. Aby byl inovační proces úspěšný, je třeba při něm aktivovat tvůrčí a kreativní myšlení zainteresovaných lidí.  Právě tomuto se věnují naše workshopy.

Inovační
proces
Sebeřízení_1
Komunikace
Zpětná vazba
Konflikt
Triogam
Triogram

Tréninky metody Triogram jsou určeny pouze absolventům základního semináře STRUCTOGRAM. Ideálně s odstupem 2-3 měsíců. Triogram rozvíjí sebepoznání

a schopnost poznávat typ komunikačního partnera.

Obchodní
dovednosti

Tohle téma je tak zprofanované, že ani nečekáme, že byste si tady o něm něco chtěli přečíst. Tak jen krátce: u nás trénují obchodní dovednosti pouze zkušení a prokazatelně úspěšní obchodníci .

Péče
o zákazníky

Získat nového klienta je dnes těžké, ztratit ho velmi snadné. Retence klientů od dovedností obchodníka počínaje až po správně nastavené CRM je tématem našich seminářů "Péče o zákazníky". Zaměřujeme se mj. na odbourávání konkurence, aditivní prodej a práci s nevědomím.

Naše tréninky vyjednávání vycházejí z předpokladu, že u většiny obchodních případů nekončí práce obchodníka nabídkou, ať už ústní nebo písemnou. Následuje vyjednávání mezi prodejcem a klientem. Pracujeme s obchodníkovými předpoklady a jejich riziky. Učíme účastníky chápat odmítnutí a odlišný názor klienta jako výzvu k obchodu, nikoli jako konec nebo prohru. Definujeme zakázaná slova obchodování, například: "Myslel jsem", "Určitě víte", "Mám pro vás řešení". Pracujeme s vyjednávacím prostorem mezi obchodníkem

a zákazníkem.

Vyjednávání

Vedení lidí není řízení. Vedení lidí je schopnost být vzorem, dodávat motivaci a energii. Frekventanty našich kurzů učíme, jak se stát leaderem a jak využívat a udržovat lidský potenciál svého týmu. Zaměřujeme se na dosahování cílů s radostí – to je mj. i název jednoho z našich úspěšných kurzů.

Vedení lidí

Lektor s dlouholetou manažerskou zkušeností probere s manažery základní principy všech typů individuálních rozhovorů od rozvojového až po vytýkací. Pracujeme s motivací a zpětnou vazbou. Klíčovými slovy v tomto kurzu jsou kladení otázek, naslouchání, struktura, důslednost. Lektor poskytne pomůcky, které zajistí vysokou míru implementace získaných dovedností do praxe.

Individuální rozhovory
Autorita
a role
manažera

Jedna z nehezkých definicí říká, že „manažer je najatý žoldák“. My si to tak úplně nemyslíme, na druhou stranu ovšem nejsme zastánci přístupu mnohých manažerů, kteří řídí tzv. „formou naděje“. Manažer by měl být hlavně člověk, který má autoritu

a plní potřebné role. Pokud tomu tak není, přebírá autoritu a třeba i některou roli místo manažera někdo jiný, to je neúprosný zákon týmu. Měl by tedy být manažer direktivní? Nebo demokratický? Odpovědi na tyto i mnoho dalších otázek dostanou vaši manažeři na tomto našem kurzu.

Motivace

Mozek je šťastný, když usiluje. Pak funguje motivace. Naučíme účastníky našich kurzů motivace používat fungující schémata, dozví se, kdy a jak lze pracovat s motivací vlastní

i jiných. Dále se seznámí s faktory motivace. A v neposlední řadě si osvojí postupy, které vedou k hmatatelným výsledkům, a přitom se při práci s motivací paradoxně moc často nepoužívají. Získané znalosti a dovednosti budou využitelné jak při sebemotivaci, tak při motivaci svého týmu, svých kolegů.

Vedení
(opravdové)
porady
a facilitace

Porada bývá často ztráta času, "pěkný vopruz", "kecy v kleci", apod. Někdy tohle vnímání porady nehrozí, bohužel třeba tehdy, kdy se žádné porady nedělají, protože „my je přeci nepotřebujeme, vidíme se každý den“.  Jak to tedy udělat, aby porada byla opravdu základním nástrojem řízení, aby účastníky bavila a dokonce se po jejím skončení něco v praxi stalo? Přijďte na náš trénink facilitace a vedení porad.

Prvním krokem změny je zničení status quo. Z toho vycházíme při našich kurzech. Učíme převážně manažery, které čeká nová výzva, nový projekt, nová pozice, jak v osmi krocích dosáhnout opravdové a trvalé změny. Účastníci se naučí správně vyvolat naléhavost změny, sestavit fungující koalici, vytvořit jasný komunikační plán, vytvářet quick wins a mnoho dalších užitečných věcí pro úspěšnou změnu.

Management
změny

Kdyby tak měl den alespoň 30 hodin! Kdybych měl více času,... Vždy si to krásně naplánuji, ale… Znáte to? Na tréninku timemanagementu se naučíte, jak využít svůj čas co nejefektivněji, jak se zbavit „žroutů času“, jak bojovat s obludou jménem Prokrastinace a v čem jsou rizika multitaskingu. Naučíte se, jak podoba plánu pomůže k jeho realizaci, jak používat Eisenhowerův princip a spoustu dalších ihned využitelných principů. Podle potřeby pracujeme s reálnými časovými snímky účastníků.

Time
management
Zpětná vazba 
v manažerské
praxi

Firemní systémy řízení často nejsou zpětnovazební, jsou tedy naopak strnulé, jednosměrné a neproduktivní. Zastáváme zásadu, že správná organizace používá zpětnou vazbu jako firemní systém. Klíčovým člověkem v práci se zpětnou vazbou je manažer. Ten by měl umět zpětnou vazbu poskytnout, přijmout a také si ji vyžádat. Těmito třemi aspekty a dovednostmi se zabýváme s účastníky našeho kurzu.

Právní
minimum

Lekce se věnuje ekonomickému přesahu práce obchodníka a manažera. Odpovídá na otázky: Co je to výsledovka a rozvaha? Proč nechce můj zákazník nakupovat na sklad? Jaký je rozdíl mezi nákupem na úvěr a z vlastních zdrojů? Jak mohu já jako obchodník ovlivnit ekonomickou stránku procesů u mého zákazníka jinak a lépe než jen neustálým snižováním ceny? Pokud v dnešní době obchodník nerzumí ekonomickému fungování firmy svého zákazníka, není dost konkurenceschopný, nemůže se nikdy stát poradcem, konzultantem svému klientovi.

Manažerský
systém

Vedení lidí vyžaduje od manažerů a řídících pracovníků určité dovednosti. Tyto dovednosti samy o sobě však ještě nezaručují, že svěřený tým, za který manažer zodpovídá, bude dlouhodobě správně fungovat. Své schopnosti, dovednosti a um by měl úspěšný manažer „posadit“ až na pevné základy, na systém, který poskytuje řád

a jistotu. Jedná se o manažerský systém. Ten zahrnuje určité aktivity, postupy a metriky. Fungující manažerský systém zásadním způsobem zefektivňuje práci šéfa i jeho lidí

a uvolňuje jim ruce pro kreativní a strategické činnosti. Zajímá vás, jak ho nastavit? Připravíme pro vás speciální workshop.

Vedení
projektů

Znáte to, přichází velká výzva, složitý a dlouhodobý úkol, který se jeví jako jedinečný, tedy typická situace pro projektové řízení. Obzvlášť v korporacích běží paralelně několik projektů, až se v tom občas lidé ztrácí. V menších společnostech pak mnoho projektů startuje, podstatně méně se jich ale dokončuje implementací v praxi. Projektové řízení se tak nějak pere s liniovým managementem o zdroje, o vliv, atd… Základní principy vedení projektů pro lidi z linie – to je téma našich kurzů.

Diagnostický
trénink

Je to trénink vytipovaných dovedností kombinovaný s diagnostikou účastníků. Ti procházejí pro ně standardním tréninkem, aniž by měli pocit, že jsou "testováni". Trénink je jednodenní, maximálně interaktivní, velmi živý, účastníci si ani na chvilku neoddechnou a hlavně v odpolední části je dvojice zkušených trenérů během vedení role play dokáže diagnostikovat. Zadavatel dostává individuální zprávu na každého účastníka s doporučením dalšího rozvoje, resp. zařazení do konkrétní rozvojové skupiny

Spirálový
prodej

Obchodování je vlastně strašně jednoduché. Když to člověk umí :-)

Představte si obchodní rozhovor jednoduše pouze ve čtyřech krocích. Třeba takto: analýza – kupní signál – argument – námitka. A to vše ve spirále tří vrstev:

- Rozhovor nad tématem: "kde je hlavní problém?".

- Pokračování rozhovoru k zájmovým oblastem: "jaký je nejlepší směr řešení?".

- Prezentace nabídky: „naším řešením je“.

Není to složité. I pro seniorní obchodníky velmi objevné ☺. Stačí jen trocha cviku, hodně trpělivosti a absolvování našeho tréninku obchodních dovedností metodou SPIRÁLOVÉHO PRODEJE.

Vedení lidí
Péče o zákazníky
Obchodní dovednosti
Vyjednávání
Motivace 1
Autorita
Individuální rozhovory
Time management
Vedení porady
Management změny
Zpětná vazba
Právní minimum
Diagnostický trénink
Manažerský systé
Vedení projektů
Spirálový prodej
Mezilidské
vztahy

Jak dosahovat svých cílů, a přitom neztratit své přátele? Jak se v dnešním hektickém světě se všemi domluvit? Jak zůstat tím sociálním zvířetem, kterým člověk vždy byl? Jak rozumět sám sobě? Jak rozumět těm druhým? Jak se z toho všeho nezbláznit? Už odpradávna žijí lidé v tlupách a mají své strachy. Některých se zbavili, třeba strachu z hladu. Ze všech strachů nám zbyl už jen ten poslední, abychom nebyli "vyhoštěni z tlupy", třeba v práci.

Motivace

Motivace nefunguje tak, že „rozdáme lidem tabletky, které když spolknou, budou motivováni“, jak nám kdysi u sklenky vína popisoval jeden manažer svůj sen ideálně fungující firmy. Motivace je to, co žene lidi kupředu, nebo jinak: to, co způsobuje, aby lidi vůbec něco dělali. Bez motivace není akce. Ve firmách se často o motivaci hovoří, reálně ale nebývá zahrnuta do komplexního manažerského systému společnosti. A pokud ano, bývá to často pouze formou tlaku, málo formou tahu. Přitom právě zde bývá motivace mnohem úspěšnější. Motivace se nedá nařídit. Mozek je šťastný, když usiluje! Jak to vše nastavit? Pomůžeme vám.

Management 
změny

Změna je dnes již standardem. Změna je každodenní součástí firemního života. Změna je o zavádění nových postupů, standardů, o vytyčování nových úkolů. Často slýcháme, že „co se nemění, to zaniká“. Je na tom kus pravdy, bohužel ale pohled do firmy, kde všichni pod tímto heslem vytrvale všechno měnili, bývá smutný. Změna totiž vyžaduje nejen odvahu a akčnost, ale hlavně řád, velkou trpělivost a důslednost při implementaci. To se lehko řekne, ale hůř uplatňuje. Právě s tímto proto nejvíce pomáháme našim klientům. Rádi pomůžeme i vám.

Sebeřízení

Jak si vychovat ve firmě pracovníky, kteří dodržují pravidla a standardy, a přitom jsou dostatečně samostatní a kreativní? Jak zkombinovat poslušného vykonavatele pokynů se samostatně myslícím expertem? Jak opravdu pomoci svým lidem, aby vše stíhali, nebyli trvale ve stresu, a ještě je jejich práce bavila? Jde to. Stačí princip sebeřízení, sebekontroly a přejímání odpovědnosti důsledně a se správným vysvětlením implementovat do vašich týmů. Pomůžeme vám s tím. Ušetříte do budoucna spoustu času a energie. A snížíte fluktuaci.

Feuersteinova metoda

Také se vám stává, že na školení získané informace vám přijdou jasné a snadno uchopitelné, ale když je chcete aplikovat do praxe, zjistíte, že to nejde tak lehce? Zjišťujeme, že aplikace získaných vědomostí do praxe je někdy velmi obtížná, protože poznatky je třeba dobře strukturovat, organizovat a pro aplikaci je nutné myslet v souvislostech. Je potřeba se umět poučit ze svých chyb a toto poučení zapracovat do praxe. Pro aplikaci poznatků musíme věci naplánovat v čase a zároveň promyslet strategii.

Jako základní nástroj kognitivního rozvoje slouží řeč.

Pokud dostaneme určitou informaci, je potřeba ji zkontrolovat a upřesnit a to vše pomocí „řeči“, která je nástrojem každé intelektuální činnosti. Je potřeba pěstovat obsahově i formálně přesné vyjadřování. Řeč a vyjadřování nám pomáhá k vnitřní motivaci, k zvnitřnění a k identifikaci vlastního posunu. Při této činnosti je potřeba položit důraz na spolupráci, při které řeč slouží jako nástroj pro konfrontaci vlastních myšlenek. Pro přenos informací do praxe je nutné reflektovat vhled, je potřeba naučit se hodnotit své vlastní poznávací dovednosti a pro přenos do praxe i zobecnit způsoby uvažování. To všechno zahrnuje Feureisteinova metoda instrumentálního obohacení, pokud vás bude zajímat více, najdete to na našem kurzu.

Nastavování
procesů

Jak souvisí firemní procesy s firemní kulturou? Jak souvisí procesy se zapojováním lidí? Jak souvisí procesy s motivací zaměstnanců? Bezprostředně! Umožněte vašim pracovníkům projít si s našimi konzultanty rozvojovým procesem, během něhož budou spoluvytvářet své procesy, budou nastavovat spolupráci s nejbližšími kolegy, budou eliminovat budoucí chyby. Zlepšíte tím vaši firemní kulturu a zvýšíte motivaci vašich týmů. A určitě se tohoto procesu zúčastněte s vašimi lidmi i vy.  ☺

Projektové
řízení

Projektové řízení a linioví manažeři. Výzva, nutnost nebo potenciální průšvih? V reálu se totiž projekty tak nějak perou s liniovým vedením, o zdroje, o vliv, atd… Jaké jsou základní principy vedení projektů? Co vás v projektové práci zaručeně potká? Jak vybrat do projektu správné lidi? Jak dosáhnout úspěšného ukončení projektu a jeho předání do linie? Pomůžeme vám s tím.

Mezilidské vztahy 2
Motivace 2
management změny 2
Sebeřízení 2
Feuerestein
Procesy
Projektové řízení
bottom of page