top of page

Klub vzdělavatelů

KLUB VZDĚLÁVATELŮ.png

Klub vzdělavatelů je diskusní a komunikační platforma, provozovaná společností Alternation, spol. s r.o. Zabývá se přesahy vzdělávání dospělých.

Sdružuje lektory, školitele, kouče i firemní vzdělavatele. Zároveň je přístupná komukoli, kdo se aktivně i pasivně zabývá rozvojem dospělých. Krédem zakladatelů jsou principy celoživotního vzdělávání a sebevzdělávání.

Jsme přesvědčeni, že každý člověk by měl být subjektem, nikoli objektem svého vzdělávání. Měl by se ho tedy nejen "účastnit", měl by ho sám vytvářet.

Klub vzdělavatelů pořádá setkání odborníků s cílem sdílet zkušenosti a hledat nejlepší cesty k podpoře vyšší vzdělanosti naší společnosti.

IMG_8077.jpg
IMG_2040.jpg
linkedin.png
bottom of page