top of page

Technika VAK

Aktualizováno: 25. 10. 2021


Co to je VAK, víte? Někdo nejspíš odpoví, že je to nádoba, co nemá pevné stěny. Třeba na vodu. Případně to může být taky pytel. A někoho možná napadne, že by mohlo jít o zkratku Vodovodů a kanalizací. Samá voda 😊. Mám pro Vás totiž dnes ještě jednu možnou variantu. A tou se pojďme zabývat podrobněji.


Takže si představme, že jde vlastně o matematický vzorec. Vzorec, který už dnes používá mnoho lidí, kteří se s námi z Alternation už někdy potkali. V = A x K. Slovně vyjádřeno VÝSLEDEK = AKTIVITY krát KOMPETENCE. Jak to uvést do praxe? Výsledek jakékoliv činnosti je přímo závislý na dvou důležitých faktorech.

Jedním jsou AKTIVITY. Tedy skutečnost, zda děláme nějakou činnost pravidelně, často a dostatečně dlouho. Potom jste takřka jistě „odsouzeni k úspěchu“. Za předpokladu, že to, co děláte, opravdu umíte.

A to jsou ty zmiňované KOMPETENCE, praktická stránka naší jednoduché rovnice. Tedy určité specifické vědomosti, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty pro osobní rozvoj každého z nás.


Pojďme si to uvést na nějakém příkladu. Co třeba učení se cizímu jazyku, šlo by to? Zkusme. Výsledků dosáhneme pouze tehdy, když se budeme učit pravidelně, dlouhodobě, v doporučované frekvenci (AKTIVITY). Pro to samozřejmě potřebujeme patřičnou motivaci, abychom to dodržovali a vydrželi (jejda, to by byl článek do Blogu, takové „Jak dosáhnout úspěchu, když vlastně nemám zatím požadovanou motivaci?“, ale to třeba někdy příště 😊). Teď ještě potřebujeme vědět, jak na to a mít k učení podmínky. Učebnice, videa, učitele a prostě dělat to dobře (KOMPETENCE). Něco jiného? Tak co například být úspěšný v prodeji? Opět V = A x K. Věnovat se obchodu v požadovaném rozsahu a čase a dělat to dobře. Když není výkon optimální, dělám málo AKTIVIT nebo je dělám špatně. Něco neumím. Buď tedy přidám nebo se to naučím dělat lépe, zvýším KOMPETENCE. I tady je zpětná vazba, chcete-li analýza vlastní výkonnosti, dost dobře měřitelná. Vždyť je to vzoreček.

Abyste neřekli, ukážu Vám ještě jeden podobný návod na odpovídající výsledky. Takového staršího „bratříčka“ VAK, toho možná už někteří znáte.


Tento domeček, jak už jsem psal, je vlastně jakýmsi předchůdcem metody VAK. Prostě když něčeho opravdu chcete dosáhnout, tak to CHTĚNÍ musí být skutečné, ne pouze proklamované. Od něj se všechno odvíjí, bez něj to nejde a nepůjde. A když už opravdu chcete, je potřeba ještě VĚDĚT a UMĚT. Vědět znamená mít informace, znalosti, naučit se. Jinými slovy teorie. Vzít si knížky, návody, video, chodit do školy nebo do kurzů. Něco zvládne člověk samostudiem, něco se lépe učí s pomocí dalších lidí. Někoho, kdo v tom má zkušenosti, kdo umí učit a má v této oblasti prokazatelné výsledky. Lektor, školitel, učitel, mentor.


A k tomu je nutné mít samozřejmě taky příslušnou praxi. Mít patřičné dovednosti, věci naučené tréninkem, opakováním příslušné činnosti. Často například s pomocí trenéra. A teprve když jsou splněny všechny tyto předpoklady, tedy CHTÍT, VĚDĚT a UMĚT, dostaví se očekávaný ÚSPĚCH. Je to poměrně jednoduchá stavba. Dnešní teenageři by řekli easy. Přízemí, 1.patro a potom se to všechno zastřeší a je to. Teď už zbývá jen podle jednoho či druhého návodu pracovat a očekávaný výsledek, tedy úspěch se dostaví.


Ovšem kdyby Vám to přišlo až moc snadné, máte pravdu. Je tady totiž ještě jedna nezanedbatelná proměnná. My, tedy lidé, prostě ČLOVĚK. Člověk často bez silné vůle, bez patřičného sebevědomí, bez strategie a občas i snahy opakovat potřebné aktivity a vzorce chování ☹. Pravidelně, často a dostatečně dlouho. Potom to dáte, věřte a věřte si. A kdybyste přece jen potřebovali pomoc, je tady vždycky ještě alternativa spolupráce s dobrým koučem 😊.


Výkony a úspěch vám přeje


Petr Friesinger


+420 773 33 77 55   petr.friesinger@alternation.cz

Comments


bottom of page