top of page

Doba se změnila, naše mozky ne

Naše vzorce chování jsou jedinečné


Za poslední rok se svět kolem nás hodně změnil a doba obecně na nás klade nové požadavky ve všech oblastech života (změna práce, způsobů a forem komunikace, covid 19, zdraví, elektronika atd.).


Stejně důležité je vědět (uvědomit si), že pod vlivem těchto okolností jsme se změnili i my sami. Získali jsme nové návyky, dovednosti v práci, změnili jsme své chování a komunikaci s lidmi. Prostě díky změnám se chováme v práci a komunikaci jinak a možná si to sami ani někdy neuvědomujeme. Má to své plusy i mínusy.


To, co se ale nezměnilo, je naše genetika a s tím spojené základní vzorce jednání a chování, které jsou jedinečné a jsou nám dány.


Proto by právě v této době bylo pro každého fajn se zastavit a podívat se na to, kdo a jací jsme, jaké jsou naše silné stránky, naše hranice a jak to využít k dosažení svých cílů a snů. Využít k tomu můžeme třeba jedinečnou švýcarskou metodu Structogram, která vychází z teorie tří mozků od Paula Mc Leana.Co vám tato metoda přinese:

- Odhalíte silné stránky a limity své osobnosti

- Pochopíte proč vám lidé někdy v komunikaci nerozumí a proč na to někdy reagujete tak, jak reagujete

- Poznáte a pochopíte lépe vašeho partnera v komunikaci, jaký je, jaké jsou jeho motivy a co preferuje v životě a práci

- Dosáhnete toho, že budete schopni předat své myšlenky ostatním, tak aby je přijali


Výsledky metody se dají rychle přenést do denní praxe a umožní vám získat si v osobním životě i práci důvěru lidí pro vaše myšlenky, plány a cíle.


Dipl. Phil. Miroslav Mičkal

lektor metody Structogram

Alternation, s.r.o.

Comments


bottom of page