top of page

Haló efekt

Aktualizováno: 25. 10. 2021Haló efekt patří mezi nejčastější a zároveň nejznámější laické chyby prvního dojmu. Tento termín označuje druh sociálního vnímání a je spojován s americkým psychologem E.L.Thorndikem. Řeší fakt, že lidé jsou posuzováni podle celkového dojmu, kterým určitý jedinec zapůsobil. Ať už kladným nebo záporným. Dochází k převládnutí prvního nebo nejsilnějšího vjemu. Tato jedna vlastnost potom zastíní ostatní a zabrání jejich správnému zhodnocení.


Všichni ho asi pamatujeme už ze školy nebo ze začátků v zaměstnání. Prostě takové „jak se zapíšeš, tak se to s Tebou potáhne“. Paní učitelka si dodnes dobře pamatuje, jak ji prvňáček Pepík při prvním setkání 1.září ani nepozdravil, kdežto jeho spolužák Karlík jí hned mezi dveřmi podával kytici růží. Nebo kdo z nás by neznal ty dojemné filmy pro pamětníky, kde se vyskytuje dobře oblečený a galantně se chovající sňatkový podvodník, že? Ty filmy, které většinou končí v soudní síni záběrem na hlavního hrdinu a na několik (desítek) podvedených žen vzadu v lavicích. Žen, z nichž každá je přesvědčena, že jen s ní to myslel vážně a jen k ní se po skončení trestu vrátí. Vždyť přece ten jeho oblek, od první chvíle milý úsměv a kdo jiný jí kdy políbil ruku nebo podržel dveře? A když už jsme u těch filmů, vybavujete si scénu z Pelíšků? Přece tu, kde říká pan Donutil ostatním lidem u stolu: „Kdybych před vás postavil dvě krabičky od sirek, ale dvě naprosto stejný krabičky, a o jedné z nich vám řekl, že je z USA, tak která by pro vás byla lepší, co?“ A co odpověděli? „No samozřejmě, že ta americká.“😊


Pojďme se také podívat na jednu dnes již klasickou případovou studii. Kromě prvního dojmu je spojena i s určitým etickým podtextem. Takže kdo ji třeba ještě nezná, zkuste si odpovědět na následující otázku: Kdybyste znali ženu, která je těhotná, která má už osm dětí, z nichž tři jsou hluché, dvě slepé, jedno mentálně retardované, a ona sama má syfilis, doporučili byste jí potrat? Ano nebo ne? A jen tak mimochodem, jestliže jste na tuto potratovou otázku odpověděli ANO, právě jste zabili Beethovena…


Co z toho všeho plyne? Asi bychom mohli pár věcí zobecnit:

Možné tipy pro nás, budeme-li v roli pozorujícího:


  • napišme si chyby prvního dojmu, které známe a ujistěme se, že víme, jak na ně

  • hodnoťme u druhých především fakta a měřitelné skutečnosti

  • pracujme v týmu, víc různorodých pohledů na pozorovaného se vždycky hodí


Možné tipy pro nás, budeme-li v roli pozorovaného:

  • pracujme s prvním dojmem, tuhle šanci máme jen jednou

  • šaty i v dnešní době stále ještě dělají člověka, nezapomeňme

  • naše neverbální komunikace je víc než důležitá

A závěrem se podívejte na obrázek těchto dvou slečen a určete, která z nich je inteligentnější.Víte? Nevíte? Takovou dobu si povídáme o chybách prvního dojmu a Vy opravdu nevíte?! Výborně, já totiž taky ne. Z toho, co vidíme, lze s určitou pravděpodobností usuzovat snad jedině na to, že ta vpravo má horší zrak. A to ještě za předpokladu, že slečna vlevo nenosí kontaktní čočky 😊.


Ať jde den a hodně správných úsudků při jednání s okolím přeje


Petr Friesinger


+420 773 33 77 55

bottom of page