top of page

Kolik toho ze školení dokážu aplikovat?

Aktualizováno: 27. 10. 2018

Rozvoj kognitivních dovedností a praxe…..Také se vám stává, že na školení získané informace vám přijdou jasné a snadno uchopitelné, ale když je chcete aplikovat do praxe, zjistíte, že to nejde tak lehce? Zjišťujeme, že aplikace získaných vědomostí do praxe je někdy velmi obtížná.


Pomoci vám může toto:

§ Získané poznatky si dobře strukturujte, zorganizujte

§ Pro jejich aplikaci myslete v souvislostech, nedělejte dílčí „revoluce“

§ Nebojte se poučit ze svých chyb, a právě toto poučení zapracujte do praxe

§ Naplánujte si kroky implementace v čase, a hlavně jasně definujte první krok

§ Dobře si promyslete celou strategii svého rozvoje


Nezapomeňte přitom na jednu věc:

Kognitivní dovednosti jsou zjednodušeně řečeno poznávací dovednosti, umožňující nám číst, psát, ale i zpracovávat informace, diferencovat, zasazovat informace do systémů, apod. A teď pozor: Jako základní nástroj kognitivního rozvoje slouží řeč!

Pokud dostaneme určitou informaci, je potřeba ji zkontrolovat a upřesnit, a to vše pomocí „řeči“, která je nástrojem každé intelektuální činnosti. Je potřeba pěstovat obsahově i formálně přesné vyjadřování. Řeč a vyjadřování nám pomáhá k vnitřní motivaci, k zvnitřnění a k identifikaci vlastního posunu. Při této činnosti je potřeba položit důraz na spolupráci, při které řeč slouží jako nástroj pro konfrontaci vlastních myšlenek. Pro přenos informací do praxe je nutné reflektovat vhled, je potřeba naučit se hodnotit své vlastní poznávací dovednosti a pro přenos do praxe i zobecnit způsoby uvažování. To všechno zahrnuje Feureisteinova metoda instrumentálního obohacení.


Pokud vás bude zajímat více, najdete to na našem kurzu….


Váš Roman Fiala

Comentarios


bottom of page