top of page

Pohovor levou zadní

Aktualizováno: 26. 10. 2018


Má za sebou stovky pohovorů s kanidáty na všechny možné pozice. Ví, na co se vás budou u pohovorů ptát. Tereza Nečasové z Peopledrive vám odhalí, jaké otázky můžete u pohovoru dostat a hlavně, jak na ně odpovídat. Čtěte!


Jaké otázky tedy mohou kandidáti očekávat? Tereza rozlišuje čtyři kategorie otázek:

  1. KOMPETENČNÍ, kdy se doptáváme na situace z pracovní historie, které mají pomoci určit kvality v určité požadované oblasti jako třeba vyjednávání nebo time management (ptáme se na okolnosti dané situace, Vaši roli a cíl, průběh a výsledek).TIP NA PŘÍPRAVU: Podle inzerce si definujte, jaké jsou požadované zkušenosti/dovednosti a pro každou zavzpomínejte do detailu na 1-2 příklady z Vaší praxe dokládající vaše osobní kvality.

  2. SITUAČNÍ, kdy se naopak ptáme hypoteticky do budoucna, co byste dělal/a, kdyby ... Směřujeme tímto k častým situacím, se kterými byste se na pozici setkal/a. Po odpovědích na teoretické bázi může následovat i tzv. "role play", kdy Vám recruiter hraje protistranu, např. při ověření komunikačních či manažerských kompetencích. TIP NA PŘÍPRAVU - z toho, co o pozici víte, si vytipujte 2-3 časté situace nebo výzvy a zkuste zapřemýšlet, jak byste je řešil/a.

  3. NÁZOROVÉ, kdy se ptáme, jak hodnotíte určitou situaci či sebe samého, spadají sem otázky na vaše kvality, rozvojové oblasti a také velké téma motivace pro danou pozici či v práci obecně. TIP NA PŘÍPRAVU - udělejte si seznam 5 priorit, co je pro Vás při hledání nové práce důležité a jak do toho zapadá pozice, o kterou se ucházíte.

  4. FAKTOGRAFICKÉ, to jsou většinou otázky na závěr k Vašemu nástupu, očekávaného finačnímu ohodnocení, pracovní době a dalším podmínkám.

TIP NA ZÁVĚR - nezapomeňte, že otázky klade nejen personalista, ale i vy se můžete ptát na detaily k pozici či firmě.


Za článek děkujeme Ing.Tereze Nečasové z Peopledrive.


Comments


bottom of page