top of page

TALENT – přítel, které vás vyvede z bludného kruhu

Aktualizováno: 28. 1. 2020


V prosinci se s námi naše lektorka Alena Jáchimová podělila o příběh Evy, která bloudí v bludném kruhu. Za horečnou a únavnou práci, hašení všech ohňů, se paní Evě moc ocenění nedostává. Od ní samotné ani od okolí. Zastavuje se, dívá se na své počínání s odstupem a zvažuje.


Dělám to, co mě baví? Na co mám talent?

OBJEVTE TO SILNÉ V SOBĚ - TALENT


Pokud máte potěšení ze samotné práce, z toho, že přinášíte zákazníkům prospěch a že to děláte dobře, pak patříte mezi 20 % těch, kteří realizují své talenty (podle výzkumů Gallup Institute na dvou milionech lidí ve všech světadílech). Jste doslova šťastný člověk. Práce vás těší, pravděpodobně žijete v pohodě, máte přátele, lidé vás většinou mají rádi. Pokud vás samotná práce netěší, nemáte z ní dobrý pocit, intuitivně cítíte, že vám cosi uniká - pak pravděpodobně patříte mezi zbylých 80 % a neděláte to, na co máte talenty. Pracujete proto, že potřebujete vydělat peníze, a platíte za to cenou vlastní námahy, nepříjemných pocitů a nudy.


Co s tím?


Vzpomeňte si na dobu mládí. Co jste dělali rádi? Co vás vzrušovalo, čím jste se tehdy chtěli stát? O čem jste snili?

I když vaše sny nebyly možná reálné, přemýšlejte o činnosti, která vás tehdy lákala a dodnes přitahuje. Zkuste se vrátit ke kořenům...

Možná že jste chtěl/a být cestovatelem - proč, co bylo oním lákadlem? Poznávání nových věcí? Touha po dobrodružství? Vzrušení z neznáma? Možná jste chtěl především opustit místo, kde jste žil. Začít jinde a znova, dokázat si, že překážky zvládnete?

Pak jste zřejmě vystudovali něco "praktického" a nastoupili do zaměstnání. Přizpůsobili jste se požadavkům a začali vykonávat práci, která nebyla dobrodružná ani vzrušující. Z hlediska společenského statusu, odborného uznání i rodinného života jste obstáli, vydělávali slušné peníze. Ovšem peníze jsou jen vnějším znakem úspěšnosti, nejsou obvykle zdrojem radosti ze života.


Když člověk dělá činnost, která je v souladu s jeho talenty, pracuje snadno, necítí to jako břímě nebo nutnost.

Talentů je celá řada.


Každý z nás má nadání něco dělat velmi dobře, pravděpodobně lépe než kdokoliv jiný. Ještě důležitější ale je, že tato práce přináší jednotlivci radost a uspokojení. Ale pozor: ne výsledky práce, ale samotná činnost.


Jako příklad lze uvést třeba talent být dobrou ošetřovatelkou v nemocnici. Je to komplexní talent, skládající se ze schopnosti empatie, sociálního cítění i touhy a schopnosti měnit stav pacientů k lepšímu. Jak najít takový talent? Může vzejít ze zájmů dívenky, která od dětství pečuje o poraněná zvířátka...


Vraťme se k touze po cestování a dobrodružství. Jaké talenty by se mohly skrývat zde? Pravděpodobně touha po poznání. Dále i talent naplánovat a řídit své počínání, vymyslet projekt (cesty), zorganizovat potřebné vybavení, sehnat peníze. Prožít dobrodružství z neznámého, dokázat řešit nové problémy za pochodu. Pokud někdo měl tyto sny a zkoumání nových problémů vnímá jako výzvy a má potěšení z jejich řešení (samotného řešení), pak jde pravděpodobně o talent manažera krizových situací.

Vraťte se do vzpomínek a přehrajte si v duchu postupně všechny situace, kdy jste toužili něco dělat, něčím se stát. A stejně pozorně si přehrajte v paměti situace, kdy jste něco - cokoliv, dělali a byli tím zaujati tak, že jste ztratili pojem o čase. Vzpomeňte si, co jste se učili rychle a snadno - analýzou všech těchto situací můžete postupně pochopit, kde jsou vaše talenty. Budete-li hledat usilovně a vícekrát, najdete svůj poklad talentů, své perly.


Děkujeme Aleně za článek a v příštím (únorovém) se zaměříme na BUDOVÁNÍ PEVNÝCH VZTAHŮ.
Comments


bottom of page