top of page

Je možné se zhoršit?

Je možné se v průběhu půlročního vzdělávacího projektu zhoršit ve svých manažerských kompetencích?


Ano, je to možné. Ale důležité je, z jakého úhlu pohledu se na celou věc díváme.


Začněme od začátku. Ve spolupráci se zahraničním vlastníkem jedné chemické firmy jsem měla možnost spolupracovat na projektu rozvoje středního managementu této společnosti. Při úvodním setkání si manažeři kromě jiného vyplnili i standardizovaný dotazník Sebehodnocení manažerských kompetencí. Dotazník byl poměrně obsáhlý a detailně popisoval 36 kompetencí, které u sebe manažeři ohodnotili na škále 1 – 10, kdy 10 znamenalo nejlepší uplatnění dané kompetence ve své manažerské práci.


V průběhu půlročního programu jsme při rozvoji manažerských dovedností uplatňovali formu tréninků a individuálních konzultací a zároveň dostávali manažeři za úkol daná témata přenášet do praxe.


Na závěr projektu manažeři vyplnili stejný dotazník na sebehodnocení manažerských kompetencí jako v jeho úvodu. Záměrně jsme jim nepřipomínali, že stejný dotazník již vyplňovali před šesti měsíci. A jaké bylo naše překvapení, když místo čísel 8 a 9, která 90% z účastníků uváděla v počátku projektu, se ve stejném dotazníku u stejných kompetencí v naprosté většině najednou objevovala čísla v rozmezí 4 až 6.


Nejprve nás to zarazilo. Znamená to, že byl projekt neúspěšný? Co se pokazilo?


Při závěrečném osobním rozhovoru s každým jednotlivcem jsme však odhalili podstatu. Odpovědi na otázky ohledně snížených známek při sebehodnocení nám ve skutečnosti ukázaly, že projekt byl úspěšný!!! Manažeři totiž měli v průběhu tréninků po dlouhé době možnost porovnat se s kolegy, získat nezávislý pohled na svoje manažerské dovednosti od lektora a pochopit do většího detailu některé principy a dovednosti. To vše jim umožnilo pravdivější sebereflexi v jejich manažerské práci. Prostě zjistili, co vše se skutečně skrývá pod hesly tah na branku, manažerské styly vedení, řešení náročných situací, poskytování zpětné vazby, delegování úkolů, atd.


Mgr. Ingrid Rašková, lektorka a koučka Alternation


Od autorky textu by vás také mohlo zajímat:

Comments


bottom of page