top of page

Jednou větou

O riziku nových technologiíKdyž už nyní prokazatelně víme, že exponenciálně rostoucí vliv umělé inteligence kvůli již dnes reálným a zhusta užívaným možnostem falšovat nejen seminární, diplomové, ale i vědecké práce, díky deep fakes a schopnosti s lidskými aktivitami nesrovnatelnou rychlostí a objemem atakovat média a sociální sítě a „komunikovat“ tak s námi skrze naše mobilní telefony od rána do večera a také kvůli dalším možnostem digitálního světa může způsobit v brzké době vlnu dezorientace většiny společnosti ve společenském dění a následně i ztrátu jakéhosi minimálního společenského kompasu, a tedy v dystopickém výhledu až rozpad společnosti tak, jak ji dosud známe, dokonce i rozpad demokracie a další zatím možná nepředstavitelné posuny ve společnosti, potom je bezhlavá a často až dětinsky radostná podpora všeho digitálního na úkor obyčejné „analogové“ schopnosti komunikace a rozvíjení mezilidských komunikačních dovedností rizikem pro naši budoucnost, protože jednoho dne se zřejmě budeme muset z digitálního světa opět uchýlit do toho analogového lidského a normálně spolu sociálně žít a předávat si reálné informace, abychom se ze změti všech virtuálních dat zcela nepominuli, a v tu chvíli by nám mohla celá ta široká škála obyčejných lidských dovedností a schopností spolu komunikovat, polemizovat, ptát se, naslouchat, rozumět si či nesouhlasit a správně argumentačně obhajovat a kreativně diskutovat chybět.


Spoustu krásné skutečné mezilidské komunikace vám přeje


Roman Fiala, Alternation

Kommentit


bottom of page