top of page

Kirkpatrick by měl radost

Proč se vlastně dospělí lidé vzdělávají?


Aby nezaspali překotný vývoj technologií a vůbec všech možností a udrželi si svou hodnotu na pracovním trhu.

Aby se naučili něco nového, protože to už samo o sobě je docela fajn pocit.

Aby.... Mohli bychom jistě ještě chvíli pokračovat.

Když si položíme ovšem tuhle otázku jako zaměstnavatelé, zadavatelé, objednatelé, prostě ti, co to celé platí, tak bude odpověď znít možná takto: Lidé se vzdělávají proto, aby bylo dosaženo změny v jejich chování.


Tenhle cíl, ať už explicitně vyslovený klientem, nebo implicitně skrytý v „analýze potřeb“, je pro vzdělavatele setsakramentsky těžkým oříškem!


Změnit chování je totiž mnohem těžší, než dodat znalosti nebo naučit dovednosti.


A v časech, kdy se s účastníky vzdělávací aktivity nemůžete osobně potkat, se to zdá být téměř nemožným. Protože, co si budeme povídat, na postoje a chování se určitě mnohem lépe působí osobně než prostřednictvím obrazovky počítače!


V Alternation nás tahle zvláštní covidová doba inspirovala k nastartování jedné novinky, která by měla pomoci právě se změnou chování frekventantů našich rozvojových projektů.


Na rozdíl od jiných vzdělavatelů jsme se totiž celý první pandemický rok nevěnovali pouze tomu, jak přeměnit prezenční školení na distanční a zůstat tak pro klienty dostupní.


Uvědomili jsme si, že původně klasický prezenční trénink nutností realizovat ho online můžeme za splnění určitých podmínek obsahově zachovat. Ale pouze zachovat. Ne příliš kvalitativně povýšit. Mezi zmíněné podmínky patří v našem případě třeba dva, někdy i tři lektoři, využití interaktivních pomůcek, zvedání účastníků od PC a práce pouze s mobily. To vše je fajn. Ale upřímně: kvality prezenčního tréninku takto stejně nedosáhnete.


Čas při tréninku tedy v dnešní distanční době není tou oblastí, kde bychom mohli zásadně zvednout kvalitu naší práce, řekli jsme si. Hledali jsme jinou oblast, kde to lze a kde omezení osobních setkání nebude žádnou brzdou.


A našli jsme! Tou oblastí je doba po tréninku. Ty dny a týdny, kdy se účastník kurzu vrátil zpět do reálného světa a stojí před problémem implementace nabytých znalostí a dovedností. V tomhle období se totiž jako lektoři můžeme účastníkovi věnovat, aniž bychom se s ním nutně museli osobně potkávat.
Začali jsme se tedy díky covidu mnohem více věnovat follow up. Tomu, o čem se mezi odborníky na vzdělávání dospělých sice už třicet let intenzivně mluví, ale velice málo se pro to v reálu dělá.


Vyvinuli jsme aplikaci Alt in One. S její pomocí lektor po školení zůstává v kontaktu se všemi účastníky. Ta interakce může být jak týmová, tak individuální.
Díky Alt in One naplňujeme skutečný smysl vzdělávání dospělých. Tím je změna chování v praxi.


Proč je důležité právě období po tréninku? Podle známého Kirkpatrickova modelu evaluace existují čtyři oblasti ve vzdělávání, u nichž by po absolvovaném kurzu mělo dojít ke změně:

1) reakce

2) učení

3) chování

4) výsledky


Pouze první z těchto oblastí můžeme jako lektoři stoprocentně ovlivnit přímo během tréninku. To je to, jak subjektivně proškolený člověk trénink a jeho přínos hodnotí.


Další tři části, které se týkají kompetencí (učení), změn v přístupech (chování) a vyšší produktivity (výsledky) na tréninku nezajistíme. Proto je třeba, aby lektor zůstal v kontaktu s frekventanty svého kurzu i po něm. Díky Alt in One to nyní umíme i distančně.


Tím pomůžeme každému účastníkovi, aby nové věci nejen uměl, ale aby je ve vhodný moment nasadil do praxe, aby je šikovně přizpůsobil stávajícím postupům a zvyklostem a v neposlední řadě, aby k tomu všemu byl dostatečně motivován.


A až jednou všechna ta kontaktní omezení skončí, budeme Alt in One využívat dál. Po prezenčních trénincích. Pro naše klienty to bude mít trvale minimálně tyto dva efekty:

- odlehčíme jejich manažerům

- ušetříme jim náklady


A tohle nás baví!


Roman Fiala, lektor a jednatel Alternation, s.r.o.


Mohlo by vas také zajímat:
Comments


bottom of page